در محل میل لنگ و ماشین آلات سنگ زنی و حد عالی رساندن